Συνεργάτες

Εικόνες θέματος από MichaelJay. Από το Blogger.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Οροι και Προϋποθέσεις

ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ SEZOZ DIGITAL

1 Αποδοχή Η χρήση των Όρων και Προϋποθέσεων SEZOZ DIGITAL
Η πρόσβαση και η χρήση του SEZOZ DIGITAL υπόκειται αποκλειστικά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Δεν θα χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για σκοπούς που είναι παράνομοι ή απαγορεύονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα αποδέχεστε πλήρως τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις αποποιήσεις ευθυνών που περιέχονται στην παρούσα ειδοποίηση. Εάν δεν αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση της Ιστοσελίδας.
2 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
Η SEZOZ DIGITAL δεν θα ζητήσει ποτέ τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας και συμβουλεύουμε τους πελάτες μας να μην εισάγουν τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών τους στον ιστότοπο της SEZOZ DIGITAL ή να υποβάλουν τα στοιχεία αυτά σε οποιαδήποτε άλλη μορφή.
3 ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας SEZOZ DIGITAL δεν συνιστούν συμβουλή και δεν πρέπει να βασίζονται στη λήψη ή στην αποφυγή λήψης αποφάσεων.
Όλα τα υλικά που περιέχονται στο SEZOZ DIGITAL παρέχονται χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Χρησιμοποιείτε το υλικό στο SEZOZ DIGITAL κατά την κρίση σας
4 ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ
Η SEZOZ DIGITAL διατηρεί το δικαίωμα:
4.1 να αλλάξετε ή να αφαιρέσετε (προσωρινά ή μόνιμα) τον Δικτυακό Τόπο ή οποιοδήποτε μέρος του χωρίς προειδοποίηση και να επιβεβαιώσετε ότι η SEZOZ DIGITAL δεν ευθύνεται έναντι σας για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή ή απομάκρυνση και.
4.2 να αλλάξετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και η συνέχιση της χρήσης του Δικτυακού Τόπου μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές θεωρείται ότι αποδέχεστε την αλλαγή αυτή.
5 Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων
Η ιστοσελίδα του SEZOZ DIGITAL μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων που ελέγχονται και συντηρούνται από άλλους. Οποιοσδήποτε σύνδεσμος με άλλους ιστότοπους δεν αποτελεί επικύρωση τέτοιων ιστότοπων και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητα τέτοιων ιστότοπων.
6 COPYRIGHT
6.1 Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον Δικτυακό Τόπο και το περιεχόμενό του (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του σχεδιασμού της Ιστοσελίδας, του κειμένου, των γραφικών και όλου του λογισμικού και των πηγαίων κωδικών που συνδέονται με την Ιστοσελίδα) ανήκουν στην SEZOZ DIGITAL που χρησιμοποιείται από τη SEZOZ DIGITAL όπως επιτρέπεται από το νόμο.
6.2 Κατά την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα συμφωνείτε ότι θα έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Κανένα από το περιεχόμενο δεν μπορεί να μεταφορτωθεί, να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να μεταδοθεί, να αποθηκευτεί, να πωληθεί ή να διανεμηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό αποκλείει τη λήψη, αντιγραφή και / ή εκτύπωση σελίδων της Ιστοσελίδας μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση στο σπίτι.
7 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
7.1 Σε ολόκληρη αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε συνδέσμους σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η παροχή συνδέσμου σε έναν τέτοιο ιστότοπο δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε αυτόν τον ιστότοπο. Εάν επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο μέσω συνδέσμου σε αυτόν τον ιστότοπο, το κάνετε με δική σας ευθύνη.
7.2 Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συνδεθεί με τον παρόντα δικτυακό τόπο δικαιούται να το πράξει εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
   (α) δεν επιδιώκετε να υποδηλώσετε ότι προσυπογράφουμε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα άλλου συμβαλλομένου μέρους εκτός εάν αυτό έχει συμφωνηθεί μαζί μας γραπτώς.
   (β) δεν παραβιάζετε τη σχέση σας με αυτόν τον ιστότοπο. και
   (γ). ο ιστότοπος από τον οποίο συνδέεστε με τον παρόντα ιστότοπο δεν περιέχει προσβλητικό ή άλλως αμφιλεγόμενο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτου μέρους.
7.3 Συνδέοντας τον παρόντα ιστότοπο κατά παράβαση των όρων μας, θα μας αποζημιώσετε για τυχόν απώλεια ή ζημία που υπέστη ο ιστότοπος ως αποτέλεσμα αυτής της σύνδεσης.
8 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
8.1 Ο Δικτυακός Τόπος παρέχεται σε AS AS και σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ βάση χωρίς οποιαδήποτε εκπροσώπηση ή επικύρωση και χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά των σιωπηρών εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, παραβίαση, συμβατότητα, ασφάλεια και ακρίβεια.
8.2 Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η SEZOZ DIGITAL δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απώλειας επιχείρησης, ευκαιρίας, δεδομένων, κερδών).
8.3 Η SEZOZ DIGITAL δεν εγγυάται ότι η λειτουργικότητα του Δικτυακού Τόπου θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι ο Δικτυακός Τόπος ή ο διαθέσιμος διακομιστής είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι επιβλαβές ή καταστρεπτικό.
8.4 Τίποτα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν ερμηνεύεται έτσι ώστε να αποκλείεται ή να περιορίζεται η ευθύνη της SEZOZ DIGITAL για θάνατο ή σωματική βλάβη ως αποτέλεσμα της αμέλειας της SEZOZ DIGITAL ή της αμέλειας των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων της.
9 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να αποζημιώσετε τη SEZOZ DIGITAL και τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους της από και έναντι όλων των υποχρεώσεων, των δικαστικών εξόδων, των αποζημιώσεων, των ζημιών, των εξόδων και των λοιπών εξόδων σε σχέση με τυχόν αξιώσεις ή αγωγές που ασκούνται κατά της SEZOZ DIGITAL. τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου.
10 ΑΦΑΙΡΕΣΗ
Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα πρέπει να κριθεί άκυρος, παράνομος ή μη εκτελεστός για οποιονδήποτε λόγο από οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, τότε αυτός ο Όρος ή η Κατάσταση θα αποκοπεί και οι υπόλοιποι Όροι και Προϋποθέσεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα και εξακολουθούν να είναι δεσμευτικές και εκτελεστές.
11 ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Εάν παραβιάσετε αυτούς τους Όρους Χρήσης και δεν προβούμε σε καμία ενέργεια, θα εξακολουθήσουμε να έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα δικαιώματά μας και τα διορθωτικά μέτρα σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που παραβιάζετε τους παρόντες Όρους Χρήσης.
12 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και υποβάλλονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.
13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ

Διεύθυνση γραφείου μας:
SEZOZ DIGITAL
Κως, Δωδεκάνησα 85300
Ελλάδα
6931104780
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Ενδιαφέρεστε για τα νέα και τις υπηρεσίες μας;
Κερδίστε περισσότερα από τις ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΜΑΣ !